Enviar una sol·licitud

Per favor, ADJUNTA un document acreditatiu.

Nom del representant legal o tutor

DNI del representant legal o tutor

HE SIGUT INFORMAT que, amb motiu de la baixa com a soci client de CONSUM que estic tramitant, es facilitaran al BBVA, entitat bancària emissora de la TARGETA DE PAGAMENT CONSUM, els documents que adjunte (document d’identificació/certificat de defunció, en cada cas), a fi que esta entitat gestione la cancel·lació del contracte bancari que comporta la meua baixa com a soci client. Alhora, el BBVA m’ha informat que si en el dia de la cancel·lació hi haguera un saldo pendent per l’ús de la Targeta Consum, el podré tornar en les condicions que ho feia fins ara.

Pot passar que de la teua petició de desvinculació es deriven canvis relacionats amb la teua Unitat Familiar que alteren la teua relació habitual com a soci client. En este cas, el nostre equip d’Atenció al Client es posarà en contacte amb tu per a informar-te d’esta qüestió. Per a qualsevol dubte o aclariment, pots posar-te en contacte amb Atenció al Client en el telèfon 900 500 126.

Tant el soci principal com el soci sol·licitant han de ser, prèviament a aquesta sol·licitud de vinculació, socis clients de Consum. Si no és així, ves a un dels nostres establiments i ompli la sol·licitud corresponent, o bé tramita l’alta via web en www.consum.es. Només es pot formar part d’una única unitat familiar; per tant, si ja estaves vinculat a una altra unitat familiar, esta sol·licitud suposarà la desvinculació de la unitat familiar de la qual formaves part fins ara, i passaràs a formar part d’una nova unitat familiar amb el soci principal indicat en este formulari.

Per a atendre esta sol·licitud, serà imprescindible que ADJUNTES FOTOCÒPIA PER DAVANT I PER DARRERE DEL TEU DNI/ NIE/ PASSAPORT per a acreditar la identitat.

Adjuntar fitxers o Selecciona els fitxers.    INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del Tractament: CONSUM, S.COOP.V. Finalitat del tractament: (i) gestionar i donar resposta a les consultes, peticions, reclamacions o suggeriments efectuats mitjançant este formulari al nostre servici d’Atenció al Client, (ii) fer, si és el cas, enquestes de satisfacció del servici d’atenció al client. Legitimació del tractament: Els dos tractaments estan basats en l’interés legítim d’atendre i donar resposta a les comunicacions rebudes, per a la qual cosa necessitem les dades personals que sol·licitem en cada cas, així com de millorar la qualitat del servici prestat, i en el moment que contactem amb vosté per a fer l’enquesta s’hi pot oposar. Destinataris: no se cediran les seues dades, llevat d’obligació legal. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, a més d’altres drets com s’explica en la política de privacitat. Pot consultar la informació detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat de www.consum.es.